Historia Szkoły Podstawowej nr 49 im. J. U. Niemcewicza w Krakowie

Zdjęcie budynku szkoły

Publiczna Szkoła Powszechna w Borku Fałęckim powołana na mocy postanowienia CK Wysokiej Rady Szkolnej rozpoczęła swą działalność 1 września 1888 roku.

Na początku 250 uczniów z gmin: Łagiewniki, Borek Fałęcki, Jugowice, Opatkowice, z powodu braku budynku szkolnego, uczyło się w salach wynajętych u miejscowej ludności.

W 1920 roku zawiązał się komitet budowy szkoły i dzięki jego pracy w 1922 roku oddano do użytku parter budynku, a w 1926 roku ukończono budowę szkoły w której uczymy się obecnie.

9 czerwca 1935 roku miało miejsce poświęcenie pierwszego sztandaru, które stało się świętem całej społeczności borkowskiej.

W czasie okupacji hitlerowskiej budynek szkolny był miejscem zakwaterowania żołnierzy niemieckich sprawujących nadzór nad jeńcami francusko- belgijskimi przebywającymi w Stalagu 369.

Zaraz po wojnie, 12 lutego 1945 roku nastąpiło otwarcie szkoły dla młodzieży.

W 1953 roku szkole dobudowano salę gimnastyczną. W przedsięwzięciu tym uczestniczyła okoliczna ludność, pomagając przy pracach budowlanych.

21 maja 1978 r. Szkoła Podstawowa nr 49 uroczyście świętowała nadanie imienia Juliana Ursyna Niemcewicza. Uroczystość uświetniło wręczenie szkole ufundowanego przez rodziców kolejnego sztandaru, na którym widnieje napis: „POWINNOŚCIĄ TWOJĄ JEST UCZYĆ SIĘ, ŻYĆ I PRACOWAĆ DLA OJCZYZNY”.

8 czerwca 1991 roku nastąpiło odnowienie pierwszego szkolnego sztandaru, który przechowywany przez woźną szkolną panią Helenę Żądło przetrwał w stanie idealnym czasy komunizmu. Uroczystość stała się okazją do spotkania Absolwentów Szkoły Borkowskiej.

W wyniku reformy systemu edukacji szkoła uległa reorganizacji, 1 września 1999 r. wraz ze Szkołą Podstawową nr 49, która z ośmioletniej przekształciła się w sześcioletnią, rozpoczęło swą działalność Gimnazjum nr 24. Obie szkoły współistniały w jednym budynku jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 34 w Krakowie.

W 2004 r. szkoła podstawowa zaprzestaje działalności, a jej miejsce zajmuje gimnazjum.

14 października 2005 roku Gimnazjum nr 24 otrzymało imię Juliana Ursyna Niemcewicza oraz nowy sztandar ufundowany przez rodziców.

Historię szkoły w Borku Fałęckim tworzyli nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz kolejni jej dyrektorzy: Andrzej Selwa, Franciszek Frasiński, Stanisław Lasowski, Karol Szczerbiński, Eugeniusz Dziubaniuk, Władysław Piotrowski, Maria Grochal, Halina Tabaka, Ewa Wójcik, Jolanta Staniec, Joanna Solak. Od 1 września 2014 r. roku funkcję dyrektora sprawuje Magdalena Piwowar.

Dnia 1 września 2017 r. weszła w życie reforma oświaty zakładająca likwidację gimnazjów, tym samym rozpoczął się proces powrotu do  8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich gimnazjów i 5-letnich techników. 

Na mocy w/w reformy 2017r. zaczęła ponownie swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 49 w Borku Fałęckim.

Od 1 września 2023 roku Szkoła Podstawowa nr 49 posiada drugą lokalizację prowadzenia zajęć przy ul. Żywieckiej 24.

Lokalizacja

ul. J. Montwiłła — Mireckiego 29
30-426, Kraków
Telefon: 12 268 04 10

Druga lokalizacja:
ul. Żywiecka 24, 30-427 Kraków
Telefon: 12 267 19 01

Email: [email protected] 

h

Zobacz wpisy z wybranej kategorii

Skip to content