Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Psycholog szkolny

mgr Monika Murzyn

WTOREK

08.10 – 12.35 – ul. Montwiłła Mireckiego

CZWARTEK

08.00 – 11.00 – ul. Żywiecka

11.15 – 15.35 – ul. Montwiłła -Mireckiego

Logopeda

Logopeda: Joanna Gawłowska-Stąpor
Praca z uczniem ustalana indywidualnie

Pedagog

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

mgr Agnieszka Ryśmgr Katarzyna Potępa
Poniedziałek07.15 – 14.30ul. Montwiłła -Mireckiego
Wtorek08.00 – 12.30 – ul. Żywiecka
12.45 – 14.00 – ul. Montwiłła -Mireckiego
13.00 – 15.30 ul. Montwiłła -Mireckiego
Środa08.00 – 15.30 ul. Montwiłła -Mireckiego08.00 – 12.30 – ul. Żywiecka
Czwartek07.15 – 15.00 ul. Montwiłła -Mireckiego07.20 – 08.50 – ul. Montwiłła -Mireckiego
Piątek08.30 – 14.00 ul. Montwiłła-Mireckiego12.00 – 15.30 ul. Montwiłła -Mireckiego

Zadania pedagoga szkolnego, to między innymi:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie potrzeb indywidualnych dzieci.
 • Koordynacja różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Diagnozowanie trudności i niepowodzeń szkolnych oraz wychowawczych.
 • Podejmowanie działań wspierających w zakresie realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Nadzorowanie prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego.

Do pedagoga może przyjść każdy, kto ma problem, a nie potrafi sobie z nim poradzić

Uczniu, możesz zwrócić się do pedagoga gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, odczuwasz samotność.
 • Chcesz porozmawiać.
 • Masz problemy w nauce.
 • Masz problemy rodzinne.
 • Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak.
 • Chcesz pochwalić się swoim sukcesem.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej dotyczącej ich dziecka.

Drogi Rodzicu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

 • Zaniepokoiło Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się.
 • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i jego relacjach z innymi.
 • Masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym.
 • Nie wiesz , gdzie zwrócić się o pomoc.

Ze Szkołą Podstawową nr 49 w Krakowie współpracuje Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie
, która zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej i doradczo – zawodowej.

Adres PPP-3:
30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18. 
Kontakt telefoniczny: 12 266-19-50, 660-637-242
Więcej informacji na stronie internetowej: www.poradnia3.krakow.pl

Adresy i telefony

Krakowski Ośrodek Terapii – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Helclów 23 a 12 422 18 58
Oddział Kliniczny Psychiatrii Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 21a 12 424 87 33 
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73 12 425 57 47 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b 12 421 92 82 
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie ul. Półkole 11 12 412 15 66
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym ul. Wacława Popławskiego 17 12 632 87 73
660 637 351
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ul. św. Gertrudy 2 12 422 43 83
600 637 312
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul. Konfederacka 18 12 266 19 50
Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin ul. Krupnicza 38 12 431 18 08
Poradnia Uzależnień i Poradnia Psychoterapii dla Młodzieży ul. Batorego 5 12 633 35 31
Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie os. Krakowiaków 46 12 425 81 70
Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73 12 425 57 47
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Sekcja ds. Nieletnich i Patologii ul. Lubicz 12 615 31 34
12 615 31 19
Komenda Straży Miejskiej ul. Dobrego Pasterza 116 12 411 00 45

Młodzieżowy telefon zaufania – 988
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
Pomarańczowa linia – 0 801 140 068
Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne.
Krakowski Telefon Zaufania – 12 413 71 33
Informacja Toksykologiczna – 12 647 11 05
Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin – 12 411 60 44
Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 0 800 12 00 02
Źródło: www.pedagogszkolny.pl

Przydatne linki

Dla dzieci i rodziców

www.profesor.pl   portal edukacyjny
www.cke.edu.pl  Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.oke.krakow.pl  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
www.sieciaki.pl   portal o bezpieczeństwie poruszania i korzystania z Internetu
www.dzieckowsieci.pl portal „Dziecko w sieci”
www.polekcjach.com portal stworzony dla dzieci
www.psychologia.edu.pl portal psychologiczny

Dla nauczycieli

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka  Ministerstwo Edukacji i Nauki
www.kuratorium.krakow.pl Kuratorium Oświaty w Krakowie
www.cke.edu.pl  Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.oke.krakow.pl   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
www.awans.net   awans i publikacje: scenariusze, referaty, testy, opracowania itp.
www.profesor.pl   awans i publikacje: scenariusze, referaty, testy, różne opracowania itp.
www.wychowanie.pl   portal dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, kursy internetowe
www.ore.edu.pl  Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ceo.org.pl   Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.wsip.pl strona wydawnictwa WSiP
www.nowaera.pl strona wydawnictwa Nowa Era

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” realizowany jest w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa od 2004 roku w placówkach oświatowych na terenie województwa małopolskiego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Koordynatorem działań na terenie Miasta Krakowa jest Komenda Miejska Policji w Krakowie. Celem projektu jest promocja oraz działania na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Polega na podjęciu kompleksowych i systematycznych działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z innymi instytucjami i organizacjami dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych zjawisk oraz profilaktyka i prewencja dotycząca aktualnych zagrożeń z którymi mogą się zetknąć dzieci i młodzież. Zgodnie z aneksem do regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” placówka oświatowa, która realizowała założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przez okres co najmniej 7 lat i przeszła pozytywnie audyty kontrolne otrzymuje od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji tytuł „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” potwierdzający przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu przez placówkę oświatową. W maju 2014 roku Nasza Szkoła otrzymało tytuł „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Przypominam, że projekt skierowany jest do uczniów krakowskich szkół, ich rodziców i nauczycieli. W swoich założeniach opiera się na wzorcach stworzonych przez policję holenderską i stanowi bazę, na której konstruowane są projekty lokalne -uwzględniające specyficzne problemy i potrzeby poszczególnych społeczności szkolnych. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów. Pomysł zrodził się w obliczu narastających problemów przemocy rówieśniczej, agresji, używania środków psychoaktywnych oraz innych form demoralizacji młodych ludzi oraz łamania prawa w środowisku nieletnich uczniów. Powstał pomysł zaangażowania wielu instytucji w jeden wspólny projekt. Celem wspólnych działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkołach, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach, poprzez: 

 • promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkole, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach, 
 • skupienie wokół spraw dotyczących bezpieczeństwa uczniów, by żyć i funkcjonować w bezpiecznej szkole,
 • przeciwdziałanie przemocy w szkole przez zwiększenie świadomości problemu i zmianę postaw wobec przemocy,
 • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
 • wzrost świadomości prawnej nieletnich, zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych ,
 • zdobycie umiejętności przez uczniów radzenia sobie z agresją i przemocą,
 • wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
 • kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań młodzieży,
 • wyzwalanie inicjatywy młodego pokolenia w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa,
 • kształtowanie w świadomości młodzieży zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • zaprojektowanie przestrzeni szkolnej tak, by zapewniała uczniom poczucie bezpieczeństwa.

Nasza Szkoła szczyci się tytułem „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. A jak to osiągnęliśmy? Oto krótki „rys historyczny” :

Dawno temu, tj. w listopadzie 2005 roku Nasza Szkoła jeszcze jako Gimnazjum została zgłoszona do udziału w projekcie „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa –Bezpieczne Gimnazjum”. Od początku naszych działań koordynatorem owego projektu jest pedagog szkolny Agnieszka Ryś. 

Po zgłoszeniu udziału, informację o projekcie rozpropagowaliśmy w środowisku lokalnym :

 • Poinformowano nauczycieli, że Gimnazjum Nr 24 przystąpiło do programu „Bezpieczne Gimnazjum” (15.12.2005r.)
 • Podano uczniom i rodzicom informację dotyczącą przystąpienia szkoły do programu „Bezpieczne Gimnazjum” (02.01.2006r.)
 • Stworzona została gazetka ścienna na temat przystąpienia Gimnazjum Nr 24 do programu „Bezpieczne Gimnazjum”, która zawierała bieżące informacje na temat działań podjętych w szkole w ramach w/w programu (listopad 2005r.)
 • Przeprowadzono wśród wybranych losowo uczniów, rodziców i wszystkich nauczycieli badania ankietowe na temat bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy (03.01.2006r. –06.01.2006r.)
 • Omówiono wyniki ankiet z Zespołem 
 • Przedstawiono wyniki ankiet oraz wnioski z w/w forum dyskusyjnego nauczycielom na Radzie Pedagogicznej –07.02.2006r. (którzy owe informacje przekazali uczniom na godzinach wychowawczych i rodzicom na wywiadówce –09.02.2006r.).

W marcu 2006 roku odbyła się w naszej szkole wizja lokalna miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i okolicy. Na jej podstawie i na podstawie w/w działań utworzono Zintegrowany plan Działania. Na podstawie powyższych działań i audytu nasza szkoła otrzymała w roku szkolnym 2005/2006 Certyfikat Projektu ZPB „Bezpieczne Gimnazjum”. 

We współpracy z naszą szkołą w realizacji projektu ZPB w roku szkolnym 2007/2008 pozostali tzw. Partnerzy Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom. W celu zaobserwowania dynamiki zmian najistotniejszych problemów związanych z przemocą została powtórnie przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców anonimowa ankieta, dotycząca ich poczucia bezpieczeństwa na terenie naszego Gimnazjum.

W marcu 2008 roku nasze Gimnazjum Nr 24 wystąpiło o przedłużenie certyfikatu w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZBP) -„BEZPIECZNE GIMNAZJUM”, nadzorowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. 

Audyt oceniający Nasze Gimnazjum odbył się 03.06.2008. W wyniku owego audytu Nasze Gimnazjum otrzymało maksymalną ilość punktów –30 i otrzymało przedłużenie certyfikatu w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZBP) -„BEZPIECZNE GIMNAZJUM”! Bardzo się z tego powodu cieszyliśmy!!!

Na podstawie działań w kolejnych latach, nasza szkoła otrzymała wreszcie w maju 2014 roku tytuł „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 

W każdym roku szkolnym opracowywany jest Zintegrowany Plan Działania i Sprawozdanie z poczynionych działań za rok ubiegły. W każdym roku szkolnym współpracują z nami Partnerzy Projektu i z każdym rokiem ich przybywa. 

Mamy nadzieję, że współpraca ta nadal będzie kontynuowana. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i dobre samopoczucie w szkole staramy się podejmować jak najbardziej efektywne działania, ale to przede wszystkim od samych uczniów /od ich postawy i dojrzałości/ zależy, czy miejsce, w którym spędzają większą część dnia będzie przyjazne i bezpieczne dla wszystkich, będzie miejscem radosnych spotkań i źródłem pozytywnych doświadczeń życiowych, czy też miejscem kojarzącym się negatywnie, do którego przychodzą z niechęcią. 

PAMIĘTAJMY! Chcąc powstrzymać wśród młodych ludzi ataki agresji i przemocy trzeba działać szybko, systematycznie i konsekwentnie, przy dużym zaangażowaniu zarówno uczniów, ich rodziców i nauczycieli, we współpracy z organami wspierającymi działalność szkoły. Szkoła powinna być bowiem miejscem bezpiecznym, w którym wspólnie rozwiązujemy pojawiające się i niestety nieuniknione problemy. 

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Ryś

Lokalizacja

ul. J. Montwiłła — Mireckiego 29
30-426, Kraków
Telefon: 12 268 04 10

Druga lokalizacja:
ul. Żywiecka 24, 30-427 Kraków
Telefon: 12 267 19 01

Email: [email protected] 

h

Zobacz wpisy z wybranej kategorii

Skip to content