Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA 2021 / 2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji – kliknij tutaj

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

  • 1 – 31 marca 2021 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  (termin uzupełniający 18 –25 maja 2021 r.),
  • 19 marca 2021 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1pkt 3 ustawy Prawo oświatowe,
  • do 1 kwietnia 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (w postępowaniu uzupełniającym do 26 maja 2021 r. ),
  • do 30 kwietnia 2021 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (w postępowaniu uzupełniającym do 11 czerwca 2021 r. ),
  • 4 – 14 maja 2021 r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w postępowaniu uzupełniającym 14 – 18  czerwca 2021 r.),
  • 17 maja 2021 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w postępowaniu uzupełniającym  21 czerwca 2021 r. ),

ZE WZGLĘDU  NA  SYTUACJĘ  EPIDEMICZNĄ W TYM ROKU SZKOLNYM NIE ORGANIZUJEMY DNIA OTWARTEGO.

Skip to content