Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 49 w Krakowie

Rada Samorządu – Rok szkolny 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA:  
Natasza Rabijasz z klasy 8b

I ZASTĘPCA:             
Dawid Piechota z klasy 8a

SEKRETARZ

Michał Tomkiewicz z klasy 7b

ŁĄCZNICY
Anna Tomkiewicz (5a)
Błażej Baluś, Konstanty Boduch (5b)             
Lamin Sanyang, Paweł Skrzypczak, Hanna Szczepaniak-Krupowska, Zofia Szczepaniak-Krupowska (5c)         
Martyna Fudali, Anna Mółka (6a)
Natalia Binek, Yalyzaveta Zaiets (6b)
Amelia Kwiecińska, Margaryta Rak (7a)
Filip Rusnak (8a)
Izabella Balcerek, Anna Czarnocka, Tola Gancarczyk, Pola Komornicka (8b)
Jerzy Sidorczuk, Mateusz Sojka, Aleksandra Skrzypczak (8c)

OPIEKA NAD OPRAWĄ AKADEMII:  

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

CELE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU:

 • włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły,
 • wzbogacanie tradycji Szkoły,
 • kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
 • podkreślanie istoty realizacji założeń i odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań oraz wagi kontaktu i podtrzymywania więzi koleżeńskich w nowej formie komunikacji,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • udział w akcjach charytatywnych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 • cotygodniowe zebrania Rady Samorządu (platforma Teams),
 • przekazywanie informacji organizacyjnych między klasami, dyrekcją i nauczycielami ,
 • organizacja konkursów SU,
 • udział wszystkich klas w Konkursie na Najlepszą Klasę
 • przygotowywanie i prowadzenie akademii, apeli wychowawczych, uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • opieka nad gazetką SU,
 • pomoc przy obsłudze konkursów przedmiotowych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA: 

 • przygotowanie okolicznościowych akademii, 
 • udział w zajęciach teatralnych.

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA: 

 • włączanie się w akcje ekologiczne, 
 • przygotowanie konkursów ekologicznych.

Konkurs na „Najlepszą klasę”

Każda klasa zbiera punkty przez cały rok.  Są one przyznawane w następujących kategoriach:

 • OBECNOŚĆ NA ZEBRANIACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
 • ŚREDNIA OCEN KLASY UZYSKANA W DANYM PÓŁROCZU:                           

I miejsce – 30 p.
II miejsce – 20 p.
III miejsce – 10 p.

 • KONKURSY:

I miejsce – 20 p.
II miejsce – 15 p. 
III miejsce – 10 p.

 • ORGANIZACJA: 
  • przygotowanie innych imprez ogólnoszkolnych: 0 – 10 p.
  • uczestnictwo w konkursach: 0 – 5 p. (według miejsca I – III)
  • realizacja różnych akcji: 0 – 10 p. (ustalane na bieżąco)
  • pomysłowość: 0 – 5 p. 

Pod koniec roku klasa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów nagradzana jest przechodnim Pucharem Dyrektora Szkoły.


Lokalizacja

ul. J. Montwiłła — Mireckiego 29
30-426, Kraków
Telefon: 12 268 04 10

Druga lokalizacja:
ul. Żywiecka 24, 30-427 Kraków
Telefon: 12 267 19 01

Email: [email protected] 

h

Zobacz wpisy z wybranej kategorii

Skip to content