Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 49 w Krakowie

Rada samorządu – Rok szkolny 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA:  
Pola Komornicka z klasy 6b

I ZASTĘPCA:             
Natasza Rabijasz z klasy 6a

II ZASTĘPCA:             
Lidia Kurzak z klasy 7a

SEKRETARZ:
Michał Tomkiewicz z klasy 6b

ŁĄCZNICY: 
Jakub Nosek, Kajetan Trela (klasa 4a)               
Amanda Duda, Kaja Kalicka (klasa 5a)               
Izabella Balcerek, Anna Czarnocka, Tola Gancarczyk (klasa 6b)
Mateusz Sojka (klasa 6c)
Maksymilian Dul (klasa 7a)

OPIEKA NAD OPRAWĄ AKADEMII:  
Krzysztof Basiura, Maciej Pulchny (klasa 7a)

POCZET SZTANDAROWY: 
Lidia Kurzak z klasy 7a
Ada Stachowska z klasy 7a 
Mikołaj Kapcia z klasy 7a

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

CELE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU:

 • włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły,
 • wzbogacanie tradycji Szkoły,
 • kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
 • podkreślanie istoty realizacji założeń i odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań oraz wagi kontaktu i podtrzymywania więzi koleżeńskich w nowej formie komunikacji,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • udział w akcjach charytatywnych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 • cotygodniowe zebrania Rady Samorządu (platforma Teams),
 • przekazywanie informacji organizacyjnych między klasami, dyrekcją i nauczycielami ,
 • organizacja konkursów SU,
 • udział wszystkich klas w Konkursie na Najlepszą Klasę
 • przygotowywanie i prowadzenie akademii, apeli wychowawczych, uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • opieka nad gazetką SU,
 • pomoc przy obsłudze konkursów przedmiotowych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA: 

 • przygotowanie okolicznościowych akademii, 
 • udział w zajęciach teatralnych.

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA: 

 • włączanie się w akcje ekologiczne, 
 • przygotowanie konkursów ekologicznych.

UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH: 

 • całoroczna zbiórka zakrętek,
 • akcja „Góra grosza”,
 • zbiórki oraz kiermasze na rzecz potrzebujących,  
 • zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.

Konkurs na „Najlepszą klasę”

Każda klasa zbiera punkty przez cały rok.  Są one przyznawane w następujących kategoriach:

 • OBECNOŚĆ NA ZEBRANIACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
 • ŚREDNIA OCEN KLASY UZYSKANA W DANYM PÓŁROCZU:                           

I miejsce – 30 p.
II miejsce – 20 p.
III miejsce – 10 p.

 • KONKURSY:

I miejsce – 20 p.
II miejsce – 15 p. 
III miejsce – 10 p.

 • ORGANIZACJA: 
  • przygotowanie innych imprez ogólnoszkolnych: 0 – 10 p.
  • uczestnictwo w konkursach: 0 – 5 p. (według miejsca I – III)
  • realizacja różnych akcji: 0 – 10 p. (ustalane na bieżąco)
  • pomysłowość: 0 – 5 p. 

Pod koniec roku klasa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów nagradzana jest przechodnim Pucharem Dyrektora Szkoły.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH UCZNIÓW 
CHĘTNYCH DO POMOCY, 
PEŁNYCH ENERGII I POMYSŁÓW
NA ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,
które odbywają się
W KAŻDY PIĄTEK
od 15.15 
na platformie Teams 

Rada Samorządu 

Lokalizacja

ul. J. Montwiłła — Mireckiego 29
30-426, Kraków

Telefon: 12 268 04 10
Email: [email protected]

h

Zobacz wpisy z wybranej kategorii

Skip to content