Konkursy Małopolskie

Do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Historycznego zakwalifikowali się:

  1. Ogłaza Stanisław 7b
  2. Oleksy Antoni 7a
Skip to content